Член сме на Европейската счетоводна асоциация. Нашите клиенти работят в България и Европейската Икономическа Общност.

РАБОТАТА С НАС ДАВА СТАБИЛНОСТ.
НЯМАМЕ ВЪПРОСИ, ОСТАНАЛИ БЕЗ ВЕРЕН ОТГОВОР.
НАШИТЕ КЛИЕНТИ ИМАТ СПОКОЕН СЪН, ЗА НЕГО СЕ  ГРИЖИМ НИЕ!
ПРЕДОСТАВЯМЕ УСЛУГИ И ЗАРАБОТВАМЕ ДОВЕРИЕ.
НИЕ ЗАСТАВАМЕ ЗАД ВСИЧКО НАПРАВЕНО ОТ НАС!

Данъчно облагане

В Република България данъчната година съвпада с календарната. Данъчната система е съгласувана с тази на Европейската икономическа общност. Прилагат се данъци, облагащи печалбата и доходите на участниците в стопанския оборот /преки данъци/, данъци облагащи потреблението /косвени данъци/, като основни приходоизточници на централния бюджет и местни данъци и такси, формиращи приходите в регионалните бюджети.


 

 


Powered by Website.bg