Доходите намаляват, увеличават се беднитеПропастта между доходите на българите, работещи в различните райони на страната, ще се задълбочи още по-драстично към 2018 г. Разликата в заплатите на служителите с висше образование, които работят в Северна и Югоизточна България, и колегите им от Югозападна и Южна Централна България, ще става все по-голяма. 

Така след 4 г. висшист в по-бедната част на страната ще получава средно с по 416 лв. по-малко месечно спрямо служител с университетска диплома от Югозападна и Южна Централна България.

Заплатите на работниците със средно образование и с диплома за професионален бакалавър ще се различават с над 135 лв. на месец. Това показва средносрочната прогноза на социалното министерство за пазара на труда до 2018 г. Единствено при работниците с основно образование няма да има ножица в доходите след 4 години. Месечно разликата ще е нищожна - 2.50 лв. между двете половини на страната.

Доходите намаляват, увеличават се беднитеСредната брутна годишна заплата за начална и по-ниска степен на образование в Северна и Югоизточна България се очаква да достигне 3885.7 лв., а за Югозападна и Централна ще е 5108.2 лв. За работещите с основно образование в Северна и Югоизточна България годишното възнаграждение по прогноза ще стигне 5120 лв., докато в Югозападна и в Централна България ще е 5125.3 лв. Хората със средно образование и професионален бакалавър ще могат да се надяват на 12 663 лв. годишна заплата, ако работят в Северна и Югоизточна България, и на 14 285.5 лв. в Югозападна и Централна. При висшистите годишното възнаграждение ще стигне съответно 26 071 лв. в по-бедните региони срещу 31 064 лв. в по-развитите.

Към 2018 г. на пазара на труда за всички региони ще има общи проблеми. След 4 години например се очаква над 181 хиляди висшисти да работят на позиции, които изобщо не изискват диплома от университет. 

За догодина пък прогнозата е, че на по-нискоквалифицирани позиции ще се трудят близо 144 хиляди бакалаври, магистри и доктори. Тенденцията работни места за хора без образование да се заемат от по-високо образовани служители ще стане особено осезаема след 2016 г.

В същото време новите работни места в следващите години ще са изключително ограничени, а на пазара на труда ще се търсят все по-малко нискоквалифицирани работници и хора без образование. Бизнесът ще има нужда основно от специалисти със средно образование в следващите няколко години, но висшистите ще се увеличават най-много на фона на останалите групи работещи българи.

Според прогнозата работните места за четири години ще се увеличат със 118 хиляди, или 4 на сто - до над 2.9 милиона позиции. Над 70 на сто от новите работни места ще са за работници със завършен 12-и клас. 

Всяка четвърта новосъздадена позиция ще е за висшист. Заради това на пазара на труда ще се оформи несъответствие - търсенето на работници с диплома от университет ще е по-слабо от предлагането. При българите със средно образование ще е обратно - бизнесът ще търси повече такива служители, отколкото ще има на пазара на труда.

Доходите намаляват, увеличават се беднитеНай-лесно ще е да се намери работа в Добрич. Относително благоприятни са възможностите и в областите Видин, Русе, Враца, Велико Търново, Перник, Кюстендил, София област и София-град. Тези прогнози са правени на база отклонение от средната регистрация в бюрата по труда. При 40-годишните безработни също Добричко се оказва най-добрия регион за бързо намиране на работа. Тази група си намира по-бързо препитание в сравнение с 25-годишните. 

Най-благоприятни за 40-годишните отново са областите от Източна България - Добрич, Варна, Бургас. Най-дълго се застояват в бюрата по труда без перспектива хората в Хасково, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Търговище и Ловеч.

«
Powered by Website.bg