НОИ: Закупуването на осигурителен стаж за пенсия – без краен срок

Вече няма краен срок за закупуване на недостигащ осигурителен стаж за пенсия, съобщиха от Националния осигурителен институт. Регламентираният срок за това изтичаше през 2015 г., но това ограничение бе отменено. Недостигащите месеци или няколко години за придобиване на право на пенсия кандидатите могат да закупят, дори и да живеят в чужбина.

В чл. 9а на Кодекса за социално осигуряване са регламентирани възможностите за закупуване на осигурителен стаж. Те са две:

Едната дава право на лицата да закупят времето на обучението си за завършено висше и полувисше образование, но за срок, не по-дълъг от срока на обучението, предвиден в учебния план на завършената специалност. Лицата могат да направят това по всяко време.

Другата възможност е, когато лицето навърши условията по чл. 68 за пенсиониране и не му достига стаж. Тогава то може да си закупи до 5 г. осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред. Това не може да стане преди кандидатът да изпълни условията за пенсиониране. Закупеният стаж може да се ползва само при пенсиониране, не при други осигурителни случаи.

Недостигащ осигурителен стаж за придобиване право на пенсия може да се закупи дори, ако кандидат-пенсионерът живее в чужбина. За това обаче е необходимо държавата, в която се намира, да има сключен международен договор в областта на социалното осигуряване с България.


«
Powered by Website.bg