Новост в данъчната кампания догодина ще са новите формуляри на данъчните декларации. Националната агенция за приходите е изпълнила получените при предходното правителство указания за преработване на данъчните декларации и съкращаване на ненужната информация в тях. Така общата част на данъчната декларация е скъсена от 8 на 4 страници, каквито указания даде бившият премиер Пламен Орешарски, обясниха от данъчната администрация.

Разработена е и нов вид декларация от 1 страница, която ще се подава от хора с минимални доходи, които искат да ползват данъчното облекчение и да възстановят авансово събрания им през 2014 година данък.

И в преработения вариант на декларацията приложенията към нея за вида на получените извънтрудови доходи остават. Преработени са и образците, които касаят облагането на фирмите по Закона за корпоративното подоходно облагане.


«
Powered by Website.bg