Националната агенция за приходите (НАП) ще предоставя онлайн информация за частни лица и фирми, които имат задължения към бюджета. Според агенцията, това ще спести печатането на над 1 милион документа годишно. По този начин от НАП се надяват да спестят 7.3 милиона лева през 2015г.

Годишно НАП издава над 1 милион удостоверения за наличие или липса на задължения, като по-голямата част от тях служат за информация на други държавни органи (например изискването за сключване на договор за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки или искането за кредит). Издаване на сертификат на хартия е свързано с най-малко едно посещение в офиса на агенцията, а ако данъкоплатецът електронен подпис, то тогава ще му се наложи да се разходи поне два пъти.

Новата електронна услуга вече работи и дава възможност на държавните институции директно, по електронен път,  да получат необходимата информация от НАП, а именно дали фирма или гражданина има задължения към бюджета.

Софтуерът не уточнява други подробности, като например размера или типа на дълга, ако фирмата или лицето имат такъв, тъй като тази информация е поверителна по закон,  посочват от пресцентъра на НАП.


«
Powered by Website.bg