Често пъти покупко-продажбите на имоти между роднини се извършват с фиктивно плащане, т.е. без реално продавачът да получава сумата в нотариалния акт. Това обикновено става при прехвърляне на имот от родител на дете. Въпреки че такива сделки не са според закона, факт е, че те продължават да се случват.

Възможно ли е обаче продажбата да стане на очевидно нереална цена – например 1 лев? Такава сделка може да се развали, предупреждава адвокат Милена Миткова. Според нея по-добър вариант е за продажна цена да се запише такава, която е близо до данъчната оценка. Преведете парите по банков път и ги изтеглете след това.

Никъде в закона не пише, че не може купите или продадете имот за 1 лев. Такава забрана не съществува. Но законът гласи, че привидните сделки са нищожни, посочва юристът. А договорът, сключен поради крайна нужда при явно неизгодни условия, е унищожаем.

Когато има симулация с цената, съдът може да обяви договора за продажба за нищожен. Тогава е налице т.нар. относителна привидност, с която се цели увреждане интересите на трети лица (наследници със запазена част).

Наследниците на жилището могат да се откажат от наследството, едва след като то е открито. Тоест – наследодателят трябва да е починал. Предварителен отказ е недействителен. Ако останалите наследници притежават идеални части от имота (например по наследство от единия родител), са свободни да ги прехвърлят.

Миткова коментира и въпроса с плащането. Няма нужда да се плаща предварително. В нотариалният акт се записва как ще се извърши плащането – наведнъж или за някакъв период от време.

Най-лесният вариант за „купувача“ е да подпише нотариалния акт, да вземе необходимата сума назаем за няколко дни (ако не разполага с нея), да я преведе по сметка на „продавача“, който да я изтегли в брой и да му я върне на ръка.

Експертът описва целия процес. Съставя се нотариален акт, в който пише, че цената за продавания имот ще бъде изплатена в даден срок (до една година примерно). По сметка на продавача минава цялата продажна цена, плащана на някакви части по време на уговорения срок за плащане.

Парите се внасят по избрания между страните начин, като основанието за плащане е много важно, допълва адвокатът. Трябва да става ясно за какво са парите. После теглят, внасят се отново и т.н.

Така на практика има нотариален акт за продажба на пазарна цена, както и пълно плащане на тази цена, съгласно условията и сроковете описани в нотариалния акт – всички условия за една законосъобразна сделка.


«
Powered by Website.bg