След като Европейската комисия обяви започването на оценка на националните разпоредби за достъп до свободните професии и публикува поредния си доклад , който показва, че те са силно регулирани, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се застъпиза повече конкуренция в областта на свободните професии.

Какво констатира КЗК относно регулирането на свободните професии и каква е икономическата теория и логика:

1) КЗК препоръчва премахване на възможността за определяне на минимални цени на услугите при редица професии, тъй като „фиксирането на минимални цени представлява едно от най-тежките нарушения на конкуренцията, тъй като ограничава ценовата конкуренция между участниците на пазара. Минималните цени по никакъв начин не могат да бъдат гаранция за качество. Ефектът от тях е защита на неефективните участници на пазара.

Ценовите регулации (минимални, максимални, фиксирани цени на услуги) се срещат при почти всички свободни професии. Това е недопустимо при пазарна икономика и ощетява потребителите на всички подобни услуги чрез изкуствено създаване на по-високи цени и невъзможност за „пазарно наказание” на предоставянето на некачествена услуга. Допълнително, подобни изисквания могат да създадат сив пазар.

2) Според КЗК, когато задължителното членство в професионална организация не е необходимо, професионалистите трябва да имат възможност да избират в коя професионална организация да членуват (архитекти, инженери, ветеринари). В случай, че е възможно, определени функции не следва да бъдат концентрирани в една организация.”

Създаването на камари, които по своята същност са квази-държавни структури и които реално определят кой е правоспособен и може да предоставя услугите, създава сериозни предпоставки за картелизиране, поява на сив сектор и ограничаване на пазарните механизми за контрол върху качеството на услугата. Нещо повече, упражняващите професиите са задължени да плащат членски вноски, да участват в обученията на съответната камара и да взимат успешно изпитите, организирани от нея. На практиката Камарите, а не потребителите, са тези, които определят кой каква услуга ще предоставя.

Като цяло усилията на КЗК за съблюдаване на ефективната конкуренция при регулираните професии са похвални. Икономическата теория и емпирика, а и здрава логика ясно показват, че тежкото регулиране на тези професии ощетява както потребителите (чрез по-високи цени и по-некачествени услуги и като цяло по-ограничена конкуренция), така и самите предоставящи и искащи да предоставят услугата (чрез затваряне на входа към професията, необосновани пречки пред бизнеса, ненужни изисквания). В момента положението не изглежда обнадеждаващо и докладите на ЕК показват, че свободните професии в България са едни от най-регулираните в ЕС. Допълнително, през последните години няколко представители на други гилдии също поискаха регулиране на професиите им – за брокерите и представителите по индустриалната собственост дори имаше законопроекти.

Въпросът сега е как ще се използва анализът на КЗК и дали най-после свободните професии ще станат наистина свободни и няма да се допуска подобно регулиране и на други професии.


«
Powered by Website.bg