Ако сте собственик на дарен имот и искате да го продадете, има някои особености, които трябва да знаете. Данък при продажбата има, в случай че не са се навършили 3 години от придобиването на собственост върху имота. Но дори датата на уговорената сделка да наближава, има начин да се измъкнете от ситуацията.

При всички случаи, щом не е изтекъл 3-годишният срок от датата на дарението на жилищния имот, при продажбата му се дължи данък върху цялата продажна цена, посочва брокер Mариана Тороманова. При продажба след този срок, сделката е необлагаема и продавачът няма да дължи никакъв данък за нея.

Голям пропуск би било брокерската агенцията, която е поела сделката, да не забележи тази подробност. Според специалиста няма пречка страните да се споразумеят за известно удължаване на срока. А брокерът е посредникът, който трябва да съдейства.

За дарен имот има данък, потвърждава адвокат Милена Миткова. Не се облагат с данък доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество, реституирано по реда на нормативен акт.

Подвеждаща е точка 27 от чл.13 на ЗДДФЛ, където се казва, че не се смята за доход полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт. Тоест, при самото получаване на дарението не се счита, че то е доход.

Данъкът може да се намали, като страните минат сделката на данъчна оценка, разкрива експертът. Това е в интерес на продавача, но не и на купувача.

Ако вече има подписан предварителен договор, а до изтичането на 3-годишния срок остава малко време, е най-разумно страните да се договорят. Може да се измисли документ за сделката, който по независещи от продавача причини (забавяне или грешка на администрацията), няма да бъде готов преди дадена дата. За целта обаче купувачът следва да бъде уведомен писмено.

Адвокатът съветва да се договори някаква размяна. Например ако купувачът има изискване за сделка на данъчна оценка или друго желание, продавачът да се съобрази с него срещу удължаване на срока за подписване на договор.

Стратегията "печеля-печелиш" обикновено се оказва много успешна при подобни преговори.

източник: Pariteni.bg


«
Powered by Website.bg