Хората, които работят на граждански договори, получават пари от хонорари или наеми, ще могат да избират дали да имат повече пари за Коледа, или да приключват годината без дългове към хазната. Това ще стане с приетите днес от парламента промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица
В момента за последното тримесечие на годината работодателите не удържат авансов данък за изплащаните хонорари, авторски възнаграждения и суми по граждански договор.


Фирмите не удържат и авансов данък за пари, които плащат на хора със свободни професии, занаятчии или хазяи. Така тези хора не плащат авансов данък през последното тримесечие и могат да посрещнат Коледа и Нова година с повече пари в банковите си сметки.


Доходите извън работната заплата за периода октомври-декември трябва да се декларират от самите граждани в началото на 2015 г. с подаване на данъчна декларация.


С приетите днес промени в закона, догодина хората ще имат избор - дали работодателят да им удържа данък през последното тримесечие, или да взимат брутни заплати и в началото на 2016 г. сами да изчислят дължимите налози и да ги внесат. Ако искат работодателят да удържа данъците им, ще трябва да го заявят писмено в счетоводството.


От началото на 2015 г. с данък от 8% да се облагат лихвите по всички банкови сметки, реши още парламентът. Сега се облагат само лихвите по срочните депозити, но не и тези по спестовните сметки.


Да отпадне преференцията за връщане на платените данъци от хората, които имат доходи само от заплати и за година те са до 12 минимални възнаграждения, решиха депутатите. За сметка на това приеха данъчни облекчения за родителите.


За едно дете общият годишен доход ще се намалява с 200 лв., за две деца с 400 лв., а за три и повече - с 600 лв. Реално тази преференция ще се ползва през 2016 г. с обявяване на доходите от 2015 г.
«
Powered by Website.bg