Свободните професии ще могат да избегнат довнасянето на подоходен налог. За първи път депутатите ще плащат 10% за "безотчетните" пари. За броени часове депутатите приеха важни промени, които ще спестят време, нерви и пари на различни категории данъкоплатци догодина.

От 2015 г. купувачите на автомобили ще ги регистрират само в КАТ и няма да се налага да се редят на опашки и да попълват документи в общината, както е в момента. Това съобщи шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова, която обобщи новостите, гласувани през последните дни. Поправка в Закона за местните данъци и такси предвижда занапред КАТ служебно да подава данните на местните администрации, които трябва да регистрират промяната в собствеността на колата и да изчислят данъка. "Оттам всички промени по електронен път ще бъдат предавани на съответната администрация, тя ще определи размера на данъка, ако става дума за ново превозно средство, и ще го съобщи на своя данъкоплатец", обясни Стоянова. Тя подчерта, че в общинските регистри има много дублирани МПС-та, които се водят на няколко собственици, което означава, че базата данни е невярна.

От 1 януари става възможно годишните данъчни декларации да се подават по интернет, без да е нужен електронен подпис - с персонален идентификационен код (ПИК), който всеки може да вземе от данъчната служба. ПИК-ът е безплатен за разлика от е-подписа. С него ще могат да се подават и декларации за местни данъци и такси към общините. "Приехме много сериозна промяна в Данъчноосигурителния процесуален кодекс, с която въвеждаме по-широко използване на т.нар. ПИК. Всеки гражданин може да си го получи от данъчната администрация в мястото, където живее, и с този ПИК гражданинът ще може да подава своите декларации, без да е необходимо да вади електронен подпис и да прави разходи за това. Той може да прави и справка в данъчната си сметка в НАП, за да види своите задължения. На следващ етап с този ПИК ще може и да осъществява плащанията по електронен път", обясни Менда Стоянова.

И в момента близо 140 000 физически лица имат издаден ПИК, като редовно ползват кода за проверки на трудовите си договори и преведените осигуровки. Заявление за получаване на ПИК може да се направи във всеки офис на НАП, но получаването му е в офис по местоживеене. Бланка на заявлението има на сайта на Националната агенция за приходите.

Сега подаването на декларации онлайн е възможно само с електронен подпис, който е платен и сложен за инсталиране. Това обяснява и защо от всички декларации през 2014 г. едва 14% са подадени онлайн.

Друга важна промяна засяга данъкоплатците, които имат доходи по граждански договори, от хонорари или наеми. Занапред те ще могат да избират дали да им се удържа подоходен данък през последните три месеца на годината, или да го довнасят след това. В момента законът е такъв, че за октомври-декември работодателите не удържат авансов данък за изплащаните хонорари, авторски възнаграждения и суми по граждански договор, а после данъкоплатците сами трябва да смятат и плащат данъка за тези три месеца. Т.е. доходите извън работната заплата за периода октомври-декември и данъкът за тях ще трябва да се декларират от данъкоплатците в началото на 2015 г. с подаването на данъчна декларация. Но с приетите промени "свободните професии" вече ще имат избор - дали работодателят да им удържа данък през последното тримесечие на 2015 г., или да си вземат целите заплати, а в началото на 2016 г. сами да изчислят дължимите налози и да ги внесат. Ако искат работодателят да удържа данъците им през октомври-декември, ще трябва да го заявят писмено в счетоводството.

Най-сетне се въвежда и данък върху добавките, които депутатите получават към заплатите си. Става дума за т. нар. безотчетни пари, с които народните представители наемат сътрудници, офиси, купуват букети и сувенири и т.н. От години членовете на парламента търпят критики, че харчат тези пари, без да отчитат разходите, и което е по-важно, без да плащат данък. От Нова година безотчетните доходи вече ще бъдат облагани с 10% данък. Приходите ще влизат в държавния бюджет.«
Powered by Website.bg