Член сме на Европейската счетоводна асоциация. Нашите клиенти работят в България и Европейската Икономическа Общност.

РАБОТАТА С НАС ДАВА СТАБИЛНОСТ.
НЯМАМЕ ВЪПРОСИ, ОСТАНАЛИ БЕЗ ВЕРЕН ОТГОВОР.
НАШИТЕ КЛИЕНТИ ИМАТ СПОКОЕН СЪН, ЗА НЕГО СЕ ГРИЖИМ НИЕ!
ПРЕДОСТАВЯМЕ УСЛУГИ И ЗАРАБОТВАМЕ ДОВЕРИЕ.
НИЕ ЗАСТАВАМЕ ЗАД ВСИЧКО НАПРАВЕНО ОТ НАС!

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Предлагаме пълната гама от услуги по цялостния счетоводен процес от изготвянето на индивидуален сметкоплан и счетоводната политика на предприятието до определянето на данъчните и осигурителни задължения на дружеството и изготвянето на годишния финансов отчет, както по отделни негови етапи и резултати така и в неговата цялост. Счетоводното обслужване на местни и чуждестранни юридически лица, с място на стопанската дейност в Република България се осъществява върху основата на националните и международни счетоводни стандарти при спазване на изискванията на националното законодателство. По желание на клиента се съставят периодични справки, събразени с технологичното време за тяхното изготвяне. Услугите се предоставят, като клиентите се представляват пред националните институции. Подаваната информация се изпраща по електронен път, подписана с универсален електронен подпис.

цени за счетоводно обслужване

 

Powered by Website.bg