Увеличаат възрастта за пенсиониранеНаправили сме предложение за 2 месеца увеличение на възрастта и стажа за пенсия, но то е под условие. Това заяви вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин при представянето на екипа си днес.

Според него 2 месеца са вариант, ако се видят дългосрочни промени. Ако няма съгласие от социалните партньори и партиите, няма как да го направим без тях. Ако няма съгласие за промяна, остават с 4 месеца вдигане на възрастта за пенсия по действащото законодателство, посочи Калфин. 

Той изрази съгласието си за криминализация за неплащане на социални осигуровки. Калфин обясни, че пенсията на тези, които се пенсионират предсрочно, ще бъда намалена с 0,4 %.

Относно бюджета за държавно-обществено осигуряване, което трябва да бъде гласувано на първо четене в парламента, Калфин каза, че срокът между първо и второ четене е една седмица, което значи, че няма много време да се стигне до исканите договорености, но ще бъде направено всичко необходимо, все пак да ги има. 

Увеличаат възрастта за пенсиониранеРаботим по конкретните предложения, оставени от служебното правителство, развихме и диалог със социалните партньори. 

Следващите дни ще направим 2 неща - съгласие по законодателни промени, свързани с този бюджет и тези предложения, които правим сега, да бъдат включени в по-дългосрочна рамка, заяви вицепремиерът. Той съобщи, че има вариант за споразумение между правителството и социалните партньори.

Заместник-министър Николай Николов, чиито работен приоритет е пенсионната система заяви, че е за плавен вариант на нарастване на пенсионната възраст и изравнява на възрастта за мъжете и жените в една по-далечна перспектива.
 

Не може да приемем предвиденото нарастване с 4 месеца за възрастта, защото от 2000 г. увеличаваме възрастта и стажа драстично, каза той. По думите му увеличаване на възрастта с 2 месеца дава възможност за по-плавна и предвидима промяна в пенсионната система.

Ивайло Калфин представи приоритетите по програмата за подпомагане на най-бедните и ОП "Човешки ресурси", които яха одобрени през миналата седмица.

ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. има 3 основни цели - качествена заетост, намаляване на бедността и институционален капацитет. Общо 2, 136 млрд. лв. е стойността им. От българска страна финансирането възлиза на 300 млн. лв. 

Увеличаат възрастта за пенсиониранеТези средства отиват за институционален капаците, транснационално сътрудничество, социално включване, заетост, техническа помощта, а всеки 10-ти българин ще има достъп до програмата. Това означавало около 3000 лв. на бенефициент.
 

Основните оси по програмата са свързани с подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности.
 

Близо 20% от общата сума отива за институционален капацитет, 2/3 от останалото ще се изразходват към програмите за заетост, а последната 1/3 – за социално включване. 762 хиляди души трябва да бъдат обхванати от мерките и финансирането. 8000 млади души ще бъдат заети със стаж от 6 месеца по програмата по младежка заетост до 23 г. Калфин се надява програмата за младежка заетост да започне от началото на другата година.

Относно ОП за храни по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, Калфин посочи, че у нас познаваме програма в друг формат, който минавал през МЗХ и е имало доста скандали, свързани с него. Тогава най-нуждаещите се получаваха пакети с храна. 

Сега Агенцията за социално подпомагане ще бъде управляващ орган. Програмата няма да бъде само за раздаване на храни, ще бъде разширена с обществени трапезарии, като в момента има 180 в страната, но работят само зимата. 

Целта е, обясни Калфин, трапезариите да станат целогодишни, както и да се разшири обхватът на хората, които ги ползват. Понеже програмата е одобрена сега, имаше готовност да започне от другата зима, но правим всичко възможно да влезе в сила още от тази, заяви Калфин. 241 млн. лв. е бюджетът на оперативната програма.
«
Powered by Website.bg